سایکو مارکتینگ: چون هیچ چیز مانند قبل نیست

در دنیای امروز مردم به دلیل حجم بالای اضطراب و نگرانی (anxiety) و حس از دست دادن (fomo) آنچنان قدرت تصمیم گیری و فکر کردن ندارند. به همین خاطر نیاز است بتوانی به آنها بگویی چگونه فکر کن و چگونه تصمیم گیری کن. بازاریابی کلاسیک می گفت ببینید مردم چه چیزی می خواهند آن را به آنها بدهید اما مشکل اینجاست که مردم نمی داند واقعا چه چیزی می خواهند به همین دلیل است که بازاریابی مدرن مبتنی بر روانشناسی (سایکومارکتینگ) وارد عمل می شود. رایگان یک اشتراک ایمیلی بگیر تا سایکومارکتر بهتر شوی.